SZC logo

Esztergomi Szakképzési Centrum

OM kód: 910005/005 | 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u.24.

Intézmény logo

Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

Több mint 135 éve folyik az oktatás intézményünkben

 

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskolája 2020-ban ünnepelte jogelődjének, az Esztergomi Tanonciskola alapításának 135. évfordulóját.

A gyakorlat emberének is szüksége van műveltségre, elméleti szakmai ismeretekre. Ezt ismerték fel a XIX. századi Európában, emiatt született meg Magyarországon is az 1877. évi „Tanonciskola Szervezeti Szabályzat”, melynek nyomán az egész országban, így 1885-ben, Esztergomban is, létrejöttek az első szakképző intézmények.

 

Száz év a „tisztes ipar szolgálatában” (1885 – 1985)

 

A tanonciskola Esztergomban 1885. január 4-én nyílt meg a Duna-utcai elemi fiúiskolában, annak eredményeképpen, hogy az 1884. évi Ipartörvény (XVII. törvénycikke) a magyar ipart válságos helyzetéből akarta kimozdítani. Az iparszabadság elvének fenntartása mellett akarta orvosolni a hiányosságokat, az iparosok anyagi és szellemi elmaradottságát.

Az évek során rendszeresen tanévvégi záróvizsgákat tartottak, amelyekről a bizonyítványokat a záróünnepélyen adták át a tanulóknak.

A kötelező tanoncoktatás bevezetése óta eltelt negyedszázados évfordulót 1909. június 20-án nagyobb "ünnepéllyel ülték meg" a városháza nagytermében.

1913-ban szóba került, hogy Esztergomban leány iparostanonc-iskola felállítására is szükség lenne. A tantestület üdvözli a javaslatot. Az igazgató többször kéri a tantestületet, hogy az iskolákban és a tanítási órákon szigorú figyelmet tartsanak. A hiányzó tanulókat, illetve azok mestereit a mulasztásokról számon kérik.

Az 1914. január 31-én tartott tantestületi értekezleten elhatározták, hogy a jutalmazásra érdemes tanulókat tanulmányi kirándulásra viszik az Adriai-tenger partjára és a fiumei hajógyár megtekintésére. Július 12-én indult a csoport, de visszatértük után hamarosan kitört Európában a háború.

A régi rend meglazul, háborús intézkedések lépnek életbe.

Az I. világháború után lassan tért vissza eredeti formájában a tanoncoktatás.

A II. világháború előtti tanoncoktatás látszólag szervezett volt, de valójában problémák egész sorával küszködött, amely az eredményes oktatást szinte lehetetlenné tette. A tanoncok eltérő előképzettsége a szakmák sokfélesége az iskolában, illetve az osztályokban, amely vegyes osztályokat eredményezett és a jó szakmai oktatást lehetetlenné tette, a főhivatású tanárok hiánya, nem megfelelő tantermi berendezések és felszerelések, tankönyvek korszerűtlensége – mindez jellemző a kor iparostanonc képzésére.

1945-ben a tanoncoktatás az Iparügyi Minisztérium hatáskörébe került.

1950. január 8-án jelenik meg a Minisztertanács rendelete a Munkaerő Tartalékok Hivatala szervezéséről (MTH).

1950. június hó 23-án kinevezték az iskola első főhivatású igazgatóját, Balázs Tibort, aki sokat munkálkodott a szocialista szakmunkásképzés megteremtésén. 1983. augusztus 15-ig vezette a szakmunkásképző intézetet.

Az 1951/52-es tanév szeptember hó 1-től az iskola száma: 208. sz. Iparitanuló Iskola. Az 1952/53-as tanévben kapta az iskola a 317. sz. Iparitanuló Intézet besorolást.

1955-ben a szakmák zömébe visszaállították a 3 éves képzési időt.

1957-ben szervezeti változás történik az ipari tanuló iskolák vezetésében. Az MTH-tól a Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztálya veszi át a szakmunkásképzés irányítását.

Az irányításban történt változás egy sor szervezeti intézkedést hozott. Emellett több fontos intézkedés történt a gyakorlati oktatás fejlesztésében.

Ezt az időszakot az oktató-nevelőmunka tartalmi fejlődése és képzési színvonal emelkedése jellemezte. A Munkaügyi Minisztérium gondoskodott új tankönyvek kiadásáról. 1957-től kezdődően az ipari tanulók létszáma fokozatosan növekedett. A létszám miatt szükségessé vált egy nagyobb épület építése.

Az új iskola építését 1968-ban kezdték el és 1972-ben adták át. Modern, korszerűen felszerelt 20 tantermes épület, 120 munkahelyes tanműhellyel, tornateremmel 1000 személyre főző konyhával és tágas étkezővel rendelkezett.

Az épület bejárati részének homlokzatát Óvári László festőművész mozaikképe díszíti.

Az új iskola mellett 1974 szeptemberében készült el az új, 200 férőhelyes kollégium, amely ma már nem üzemel.

A fejlett társadalom építése a jövő szakmunkásaival szemben szakmai és általános műveltségük tekintetében még nagyobb igényeket támaszt.

 

 

A SZAKKÉPZÉS A JÖVŐ LEHETŐSÉGE. ÉLJ VELE TE IS!

 

Tisztelt Szülő és a Középiskola-választásban Közreműködő Tanár Kollégánk!

 

Az esztergomi térség leghosszabb történelmi múlttal és szakképzési tapasztalattal rendelkező iskoláját ajánljuk figyelmükbe, az Esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskolát. Intézményünk küldetése, hogy a nálunk végzett fiatal úgy kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy az alapkompetenciákon túl rendelkezzen olyan készségekkel és ismeretekkel, amelyek megalapozzák a gazdaság által igényelt képzettség elsajátítását és az egész életen át tartó tanulást.

 

Kedves Érdeklődő Diák!

Jelentkezésed beadásakor szakmai ágazatot választasz nemcsak nálunk, de Magyarország valamennyi technikumában és szakképző iskolájában is.

Döntésedet a tanulni kívánt alapszakmáról technikumban a 10. évfolyam, szakképző iskolában a 9. évfolyam ágazati alapoktatása után kell meghoznod. A képzés első szakaszában így lehetőséged lesz megismerni az egyes ágazathoz tartozó szakmákat. Sikeres ágazati alapvizsgád után kínáljuk fel számodra a tanulható szakmákat, melyeknek oktatását már most megterveztük. A tervezett oktatott szakmákat a technikum és a szakképző iskolatípusoknál  adjukmeg.Az alapszakmákról szóló részletes tájékoztatót a https://szakkepzes.ikk.hu/ weboldalon találsz.

Iskolánkban gyakorlatorientált oktatásban veszel részt. Havonta ösztöndíjat kapsz már a 9. évfolyamtól kezdődően. A szakirányú oktatásban pedig szakképzési munkaszerződést kötsz duális képzőhelyeddel. Ez azt jelenti, hogy a tanulás mellett saját jövedelmed lesz. A sikeres szakmai vizsga letétele után egyszeri pályakezdési hozzájárulásban részesülsz. Egy jól megválasztott szakma megszerzésével gyorsan érhetsz el anyagi függetlenséget. Nem kell elhelyezkedési gondoktól tartanod, mert a technikusok és a mesteremberek iránt nagy a kereslet a munkaerőpiacon.

 

A jelentkezők felvétele az általános iskolában elért tanulmányi eredményük alapján történik. Az iskola a 7. év végi és 8. osztály félévi tanulmányi eredményei alapján képezi a jelentkező tanulók rangsorát a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzataiból. 

A 8. évfolyam féléve bármely tantárgyának tanulását elégtelennel záró tanulók jelentkezését elutasítja a technikumi képzésekről.

 

A szakképzésbe történő belépés másik feltétele az alapfokú iskolai végzettségen kívül egy foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, amely megállapítja a jelentkezőről, hogy alkalmas-e a választott ágazat, ill. szakma tanulására, majd gyakorlására. A fevételt kizáró egészségügyi feltételeket a Beiskolázás 2021 menüpont /8. osztályosok felvételi tájékoztatójának melléklete tartalmazza.

A sport ágazat technikumi képzésében az iskola további felvételi feltételeket határoz meg, amelyeket a 8. osztályosok felvételi tájékoztató melléklete tartalmaz a Beiskolázás 2021 menüpontban.

 

Az intézmény alapító okirata alapján SNI-s tanulókat kizárólag a szakképző iskolai képzés ágazati alapoktatására tudunk felvenni (technikumira nem). Kérjük az SNI tanulókat és szüleiket, hogy a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódjanak arról, hogy az iskola milyen, az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos, – így az SNI tanulókra vonatkozó – speciális elbírálási szabályokat határoz meg.

A BTMN-es és SNI-s tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság által kiadott – még érvényben lévő – szakértői véleményben foglaltak az irányadóak. A különleges bánásmódot igénylő tanulókat megillető kedvezmények biztosításához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői véleménymásolatát.

Technikumban és Szakképző Iskolában is egy élő idegen nyelvet tanítunk. Az általános iskolában tanult angol vagy német nyelv tanulását folytatják diákjaink.

Amennyiben felvételi tájékoztatónk elolvasása után további kérdéseik vannak, munkatársaink e- mailben, telefonon valamint -- a járványhelyzettől függően -- személyesen adnak bővebb felvilágosítást az első oldalon található elérhetőségeinken.

 

A honlapunk Beiskolázás 2021 menüpontjában az egyes iskolatípusok, a technikum és a szakképző iskola felvételi tájékoztatója található.

Sikeres felvételit kívánunk a jelentkezőknek.

Akács Róbert,igazgató

Szocskáné Bukaresti Margit,igh.

Lamperthné Srutek Beáta igh.

Dr. Dávid Patrik igh.

Juhász István igh.


Partnereink

SZC logo

Esztergomi Szakképzési Centrum


Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u.24.

Telefon: +36 70/684-8732

E-mail: titkar@gezaf.hu

OM azonosító: 910005/005


2024Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola